สำหรับ :

 • อุตสาหกรรม ซึ่งต้องการน้ำสะอาดในกระบวนการผลิต
 • การบำบัดมลพิษ ทั้งทางน้ำ/อากาศ ก่อนการปล่อย
  สู่ภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องการฆ่าเชื้อโรค
  สลายสารพิษในส่วนประกอบ
 • การใช้โอโซนบำบัดน้ำ Cooling Tower
  เพื่อลดตะกรัน ตะไคร่น้ำแทนเคมี
 • การใช้โอโซนในการซักผ้าฆ่าเชื้อโรคทดแทนน้ำร้อน

หลักการทำงานของเครื่องโอโซน

 Site Reference :

 • ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรค
  ในโรงงานน้ำดื่มไทยสมัย
 • ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรค
  ในโรงงานน้ำแข็งไทยสมัย

1. ถังสูงพักน้ำ
2. ชุดถังกรอง Mn
3. ชุดถังพักน้ำบำบัด

4. ปั๊มน้ำ
5. เครื่องกำเนิดโอโซน

6. Venturi

7. ถังทำปฎิกิริยา
8. ชุดถังกรอง ACF
9. ถังควบคุมแรงดัน

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด
68/49  หมู่ 5  ถ.กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
Tel : (66)02-738-8484  Fax : (66)02-738-8494  Email : activeair@hotmail.com

Copy Right 2004 Active Science Co.,Ltd.  All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.