ห้องปรับอากาศจะเกิดการสะสมและแพร่เจริญพันธ์ของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคได้มาก เนื่องจากเป็นระบบอากาศปิด และมีแหล่งอับชื้น เช่น แผงคอล์ยเย็น ถาดน้ำทิ้ง แผงแผ่นกรอง ระบบท่อลม เป็นจุดเพาะพันธ์เชื้อโรคต่างๆได้ดี  ทำให้ห้องปรับอากาศที่มีแอร์เย็นสบาย จึงเป็นสถานที่แพร่กระจายเชื้อโรคได้มาก อีกทั้งผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันกว้างขวาง ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปได้ไกลมากขึ้น เช่น

 • โรงพยาบาลหลายแห่ง รับคนไข้นานาชาติ
 • โรงเรียนนานาชาติ
 • สนามบิน ศูนย์การค้า สถานบันเทิง

       ก๊าซโอโซนมีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ดี ในธรรมชาติบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ เช่น    ชายทะเล  ภูเขาสูง จะมีก๊าซโอโซนอยู่ประมาณ 0.03 ส่วนในล้านส่วน ก๊าซโอโซนเกิดจากก๊าซ-ออกซิเจนได้รับพลังงานจนแตกตัว เปลี่ยนโครงสร้างจากโมเลกุล 2 อะตอม รวมตัวกันขึ้นใหม่เป็นโมเลกุล 3 อะตอม มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้แรงกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า เช่น

 • บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด ได้ทดลองร่วมกับภาควิชาจุลวิทยา
  ศิริราชพยาบาล ก๊าซโอโซนในปริมาณไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน สามารถฆ่าเชื้อวัณโรคในอากาศได้ดีกว่า 99% ใน 2 ชั่วโมง
 • บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด ได้ทดลองร่วมกับภาควิชาจุลวิทยา
  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ก๊าซโอโซนปริมาณไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน  สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ในห้องปรับอากาศ ได้ดีกว่า 80% ใน 2 ชั่วโมง
 • บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด ได้ทดลองร่วมกับบริษัทไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล ก๊าซโอโซน  ปริมาณไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน  สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ในห้องบรรจุยา ได้ดีกว่า 95% ใน 2 ชั่วโมง

การทำงานฟอกอากาศของเครื่องผลิตก๊าซโอโซน

นอกจากคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ก๊าซโอโซนยังทำปฏิกิริยาสลายพิษและกลิ่นต่างๆได้ดี  เช่น

 • การทำปฏิกิริยาสลายพิษก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (จากการจราจร  การเผาไหม้)
  O3 + CO O2 + CO2
   
 • การทำปฏิกิริยาสลายพิษไฮโดรเจนไซยาไนท์  (พบในควันบุหรี่)
  5O3 + 2HCN   5O2 + 2CO2 + H2O + N2
   
 • การทำปฏิกิริยาสลายพิษและกลิ่นฟอร์มาดีไฮด์ (พบในสีทาบ้าน เฟอร์นิเจอร์)
  2O3 + HCHO   2O2 + CO2 + H2O

 ข้อจำกัดในการใช้งานเครื่องผลิตก๊าซโอโซนในห้องปรับอากาศ :

     ก๊าซโอโซนมีกลิ่นเฉพาะตัว โอโซนที่ระดับสูงกว่า 0.1 ส่วนในล้านส่วน อาจก่อให้เกิดการรำคาญกลิ่นหรือระคายเคืองได้ แต่เนื่องจากก๊าซโอโซนไม่เสถียร จะสลายตัวคืนสภาพออกซิเจน เมื่อออกจากห้องอาการระคายเคืองก็จะหายไป

     องค์การระดับโลกอย่าง  FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ASHRAE กำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยในการใช้โอโซนในห้องปรับอากาศได้ที่ระดับไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน

การใช้เครื่องโอโซนฆ่าเชื้อโรคในห้องปรับอากาศชนิดแอร์แยกส่วน

     โดยติดตั้งเครื่องใกล้ช่องลมเข้าของเครื่องปรับอากาศ  โอโซนจากเครื่องถูกดูดเข้าทางช่องลมเข้าของเครื่องปรับอากาศ เข้าไปทำปฎิกิริยา ฆ่าเชื้อโรคภายในระบบปรับอากาศ เหลือโอโซนเพียงเบาบางกระจายไปในห้อง

 การใช้เครื่องโอโซนฆ่าเชื้อโรคในห้องปรับอากาศของระบบแอร์ส่วนกลาง AHU

     โดยติดตั้งเครื่องโอโซนในห้อง AHU ให้โอโซนจากเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศหมุนเวียนและภายในระบบแอร์ ระบบท่อลม เหลือโอโซนเพียงเบาบางกระจายไปในห้อง

 • การสะสมและแพร่เจริญพันธ์ของเชื้อโรคภายในเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
  มีความเย็นและความชื้น
 • มลภาวะจากควันบุหรี่  ซึ่งมีสารก่อมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด
 • มลภาวะเนื่องจากการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในห้อง/อาคาร เช่น สเปรย์ น้ำยาขัดพื้น
 • มลภาวะเนื่องจากพรม สีทาห้อง และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งยังคงสร้างไอระเหยเคมี
 • มลภาวะเนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องใช้ ซึ่งสร้างไอระเหยเคมี เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
 • มลภาวะทางกลิ่น เนื่องจากอาหาร สัตว์เลี้ยง  เคมีภัณฑ์ ความอับชื้น

ปัจจัยความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งในปอด

ทำงานด้านข้างถนน

เพิ่มความเสี่ยง  3 เท่า

สูบบุหรี่

เพิ่มความเสี่ยง  5 เท่า

อาศัยใกล้เคียงหรือทำงานในโรงงาน

เพิ่มความเสี่ยง  6 เท่า

อาศัยใกล้ถนนใหญ่ (ในรัศมี 200 เมตร)

เพิ่มความเสี่ียง 16 เท่า

แหล่งข้อมูล : “Air Pollution and Lung Cancer” : A case study of Bangkok Residents,
                     Ph.D. Research under the thailand Research Fund.

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด
68/49  หมู่ 5  ถ.กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
Tel : (66)02-738-8484  Fax : (66)02-738-8494  Email : activeair@hotmail.com

Copy Right 2004 Active Science Co.,Ltd.  All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.