โอโซน คือ ก๊าซออกซิเจน 3 อะตอม เกิดจากการแตกตัวของออกซิเจน 2 อะตอม และไปจับ
                       กับออกซิเจนปกติ

ก๊าซโอโซน เกิดจาก :

 • การได้รับพลังงานแสง UV ที่มีความยาวคลื่น 200 - 400 นาโนเมตร
 • ได้รับพลังงานจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
 • ได้รับพลังงานไฟฟ้ามากระตุ้นในสภาวะที่เหมาะสม
 • ก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคได้แรงกว่าคลอรีน 3,125  เท่า
  Ref : Hubner. R 1973
   
 • ก๊าซโอโซนสลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นอาหาร กลิ่นต่างๆ เช่น การทำปฏิกิริยาเคมี สลายกลิ่นแอมโมเนีย
               3O3 + 2NH3 N2 + 3H2O + 3O2
 • ก๊าซโอโซน  สลายพิษไอระเหยเคมี  พิษควันบุหรี่ เช่น การทำปฏิกิริยาสลายพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์
               5O3 + 2HCN 2CO2 + H2O + N2 + 5O2
   
 • องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดค่าความปลอดภัยในการใช้ก๊าซโอโซน
  ได้ต่อเนื่องในระบบปรับอากาศ ได้ไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด
68/49  หมู่ 5  ถ.กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
Tel : (66)02-738-8484  Fax : (66)02-738-8494  Email : activeair@hotmail.com

Copy Right 2004 Active Science Co.,Ltd.  All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.