:: รวมบทความน่ารู้เกี่ยวกับโอโซน ::

 1. การประยุกต์ใช้งานโอโซนเพื่อ GMP
 2. คุณลักษณะเฉพาะระบบโอโซนบำบัดน้ำหอหล่อเย็น
 3. ระบบบำบัดน้ำหอหล่อเย็นด้วยโอโซน
 4. วิธีการซักผ้าด้วยน้ำโอโซนและประโยชน์ที่ได้รับ
 5. การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำโอโซนซักผ้า
 6. โครงการสาธิตระบบโอโซนซักผ้า พ.พ.
 7. ระบบบำบัดน้ำสระว่ายน้ำและสปาด้วยโอโซน
 8. ข้อมูลเปรียบเทียบระบบบำบัดน้ำสระว่ายน้ำ
 9. ข้อมูลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ Legionnella
 10. น้ำประปาสะอาดดื่มได้ทุกก๊อกด้วยโอโซน
 11. โอโซนทำปฏิกิริยาแยกสนิมเหล็กในน้ำ
 12. คุณภาพอากาศสร้างคุณภาพชีวิต สร้างประสิทธิภาพการทำงาน
 13. การเฝ้าระวังและยับยั้งโรคติดต่อในสถานศึกษา
 14. การเฝ้าระวังและยับยั้งโรคติดต่อในสถานพยาบาล
 15. การทำปฏิกิริยาสลายกลิ่นและสารพิษของโอโซน
 16. ความสกปรกในเครื่องปรับอากาศทำให้เกิดโรคมากมาย
 17. การเกิดความสกปรกในเครื่องปรับอากาศ

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด
68/49  หมู่ 5  ถ.กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
Tel : (66)02-738-8484  Fax : (66)02-738-8494  Email : activeair@hotmail.com

Copy Right 2004 Active Science Co.,Ltd.  All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.