• ระบบน้ำโอโซนล้างภาชนะโรงงานนม
 • ระบบโอโซนผลิตน้ำประปาอุทยานแห่งชาต
 • ระบบน้ำประปา ร.พ.บางน้ำเปรี้ยว
 • ระบบโอโซนบำบัดกลิ่นโรงงานโทเรไนล่อนไทย
 • ระบบบำบัดกลิ่น ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ส่วนโรงงาน บริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด
 • ระบบบำบัดน้ำ ในบ่อตกกุ้งยักษ์ใหญ่
 • การบำบัดกลิ่นเพลิงไหม้ ภายในสำนักงาน บริษัท อโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 การประยุกต์ใช้งานเครื่องกำเนิดโอโซนในอุตสาหกรรม :

 1. ใช้บำบัดน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower)
  - เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 2. ใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดเชื้อโรค
 3. ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
  - ชำระล้างภาชนะ / พื้นโรงงาน / วัตถุดิบ เพื่อการฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่น
 4. ใช้บำบัดน้ำสระว่ายน้ำ ทดแทนคลอรีน
 5. ใช้บำบัดสลายโลหะหนักในน้ำ เช่น เหล็ก แมงกานีส
 6. ใช้บำบัดน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 7. ใช้บำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดท้าย
  - ฆ่าเชื้อโรค / สลายสี / สลายโลหะหนัก
 8. ใช้บำบัดกลิ่นในกระบวนการผลิต
 9. ใช้บำบัดอากาศ ร่วมกับระบบแอร์ส่วนกลาง (AHU)
  - ฆ่าเชื้อโรค / เชื้อรา / แบคทีเรีย ภายในระบบท่อลม, สลายกลิ่น
 10. ใช้ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เพื่อทำห้องสะอาดปลอดเชื้อโรค

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด
68/49  หมู่ 5  ถ.กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
Tel : (66)02-738-8484  Fax : (66)02-738-8494  Email : activeair@hotmail.com

Copy Right 2004 Active Science Co.,Ltd.  All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.