1. จุลินทรีย์และตะไคร่น้ำจะสร้าง Bio Film ในน้ำหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ซึ่งจะเคลือบผิวท่อ และภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้เกิดการยึดจับของตะกรัน ตะกรันจะพอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน สูญเสียไปได้ถึง 30%
   
 2. ความสกปรกของชุดแผงคอยล์เย็น ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งแผ่ร่างแหและมีรากยึด จึงจับฝุ่นให้สะสมได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน สูญเสียไปได้ถึง 30% (ชุด Condenser ทำงานหนักและกินไฟมากขึ้น)
   
 3. การเติมอากาศดี (Fresh Air) เพื่อเจือจางความสกปรกของอากาศในอาคาร จะทำให้ระบบปรับอากาศกินไฟมากขึ้น เนื่องจากอากาศภายนอกมีความชื้นและมีอุณหภูมิสูง เช่น การเติมอากาศดี 10% ระบบปรับอากาศจะกินไฟมากขึ้น 20% - 30%

 ขนาดเครื่องปรับอากาศ (BTU)

12,000

24,000

28,000

 อัตรากินไฟ (kW / hr.)

1.1

2.2

2.6

 กินไฟต่อเดือน (หน่วย)

264

528

624

 เฉลี่ยพลังงานสูญเสียต่อเดือน 12% (หน่วย)

31.68

63.36

74.88

 เฉลี่ยค่าไฟสูญเสียต่อปี (บาท)

950.4

1,900.8

2,246.4

 เฉลี่ยค่าล้างแอร์ต่อปี (บาท)

1,200

1,600

2,000

 รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)

2,150.4

3,500.8

4,246.4

 • การติดตั้งเครื่องแอคทีฟ แอร์ โอโซน ฟอกอากาศคู่เครื่องแอร์ ช่วยล้างภายในชุดแฟนคอยล์ให้สะอาดได้ต่อเนื่อง
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ประหยัดค่าล้างแอร์
 • ได้สุขภาพดี

 1. ล้าง Fan Coil ให้สะอาด ฟอกอากาศในห้องให้สดชื่น

การติดตั้ง ติดตั้งให้เครื่องอยู่ใกล้ช่อง Return Air เพื่อให้ก๊าซโอโซนถูกดูดเข้าภายในเครื่องปรับอากาศ โอโซนจะทำลายเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ทำให้ภายในเครื่องปรับอากาศสะอาด ทำความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพ

 • ประหยัดค่าล้างแอร์
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • อากาศสะอาด สุขภาพดี

 2. ฟอกอากาศร่วมกับแอร์ส่วนกลาง (AHU)

การติดตั้ง วางเครื่องหน้า AHU เพื่อให้ก๊าซโอโซนถูกดูดเข้าไปผสมกับอากาศหมุนเวียน โอโซนจะทำลายเชื้อรา เชื้อโรค ใน AHU ในท่อแอร์ คงเหลือโอโซนเบาบางฟอกอากาศในห้อง

 • ล้างภายในระบบแอร์ให้สะอาด
 • ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • อากาศสะอาด สุขภาพดี

 3. การวางเครื่องโอโซนฟอกอากาศสลายกลิ่นฆ่าเชื้อโรค

 • รมห้องพัก ล้างกลิ่น ก่อนรับแขกใหม่ สำหรับโรงพยาบาล โรงแรม
 • ฟอกอากาศสลายกลิ่น ในห้องสูบบุหรี่
 • ฟอกอากาศสลายกลิ่น
  ในห้องน้ำ
 • ฟอกอากาศสลายกลิ่น
  ในห้องประชุม
 • ฟอกอากาศสลายกลิ่น
  ในบ้านที่เลี้ยงสุนัข
 • ล้างสลายกลิ่น
  ในรถยนต์

 จุดเด่น

 1. ระบบตั้งเวลาควบคุมการทำงานได้อัตโนมัติ ลดปัญหา Human Error
 2. ยับยั้งการเกิดตะกรันในผิวท่อ ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
 3. ฆ่าตะไคร่น้ำ และฆ่าเชื้อโรค เช่น Legionnella
 4. โอโซนมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า
  และเมื่อทำงานแล้วคืนสภาพออกซิเจน ซึ่งไม่มีสารตกค้างที่อาจเป็นพิษ
 5. ทดแทนการใช้สารเคมี จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ลดการถ่ายน้ำทิ้ง ออกจากระบบหอหล่อเย็น

 ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการออกแบบประเมินราคาระบบ

 1. ขนาดและจำนวน Cooling Tower (ตัน/เครื่อง)
 2. จำนวนเครื่อง หรือขนาดตันรวมใช้งานพร้อมกันสูงสุด (ตัน)
 3. ระยะระหว่าง Cooling Tower ถึงห้อง Condensor (เมตร)
 4. จำนวนชั่วโมงใช้งานสูงสุดต่อวัน (ช.ม.)

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด
68/49  หมู่ 5  ถ.กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
Tel : (66)02-738-8484  Fax : (66)02-738-8494  Email : activeair@hotmail.com

Copy Right 2004 Active Science Co.,Ltd.  All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.